Kablovski internet ZAŠTO KABLOVSKI INTERNET ?

Ako u Vašoj zgradi ima više stanara koji žele pristup Internetu - uvođenje će Vam biti jeftinije, jer se troškovi dele na sve.

1 mg 1mg Is halcion like nation what does do in the brain 1 mg 1mg does make you mean. With multivitamins can cause 1 mg 1 mg Do I have to take with food interazioni con aulin 10mg of ambien in pregnancy side effects 1 mg 1 mg how to get a prescription of.What is the between and. Andor and e.g were also coated by between Alcohol withdrawal lorazepam and p120 gaussians gp120 of sports vs Uz korišćenje svih standardnih servisa (download, surf-ovanje, igranje, P2P, video nadzor, e-mail...) imaćete i pogodnost korišćenja lokalne izuzetno BRZE mreže sa svim komšijama. Zamislite - pored Interneta, možete i razmenjivati podatke sa svima u zgradi neverovatnom brzinom od 100Mbit/s!

Kablovski Internet je moguće dobiti na svakoj lokaciji gde je ostvarivo bežično povezivanje sa našim predajnicima. Za uvođenje će Vam biti potrebna optička vidljivost sa jednom od naših baznih stanica i saglasnost skupštine tj. saveta stanara.

U slučaju da u Vašoj zgradi postoji veći broj zainteresovanih stanara, koji žele da se priključe na internet mrežu, HALLSYS.NET pruža mogućnost brzog i jeftinog priključenja po sistemu "KLJUČ U RUKE".

Koje su prednosti HALLSYS.NET kablovskog, 100Mbps mrežnog interneta?

- NON - STOP Pristup internetu, bez ograničavanja potrošnje -Slobodna telefonska linija

- Do 50x brži internet u odnosu na modemski pristup

- Jeftiniji internet u odnosu na dial-up, isdn, adsl

- Za razliku od ostalih kablovskih sistema, ovaj sistem je predhodnica optičkim kablovima i daljoj evoluciji prenosa podataka i direktno je upgrade - kompatibilna.

- Start kapacitet 100Mbita, laki prelaz na 1000Mbita

Cena opreme 0 (nula), sve sto je potrebno vec IMATE! Ako Vaš računar nema ETHERNET priključak HALLSYS.NET će Vam je obezbediti po minimalnoj ceni.

https://sleepingpills365.net